Sven Vintappares Gränd 3
(vid Stora Nygatan 15)
117 27 Stockholm (Gamla Stan)
info@hotelsvenvintappare.se
+46 (0) 8-22 41 40
KARTA

Boka rum

Ditt namn:E-post:Telefon:Meddelande:Historia

"Där låg ett skimmer över Gustavs dagar" skaldade Tegner om Gustav III, Sveriges konung 1754-1791.

Sven Vintappares Gränd Gamla Stan, Stockholm är en kort gränd mellan Västerlånggatan och Stora Nygatan. Gränden Swen Wintapperes grendh har säkerligen fått sitt namn efter Sven Staffansson, (Kong:e M:ttz tro tienere och wintappare).

Han finns nämnd ett flertal gånger i stadens tänkeböcker i samband med husaffärer och ägde enligt Tord O:son Nordberg ett hus i kvarteret Galatea.

Huset byggt 1607 har totalrenoverats under åren 2002-2004 och innehåller nu 6 dubbelrum och en svit.